Park Zamkowy

  • Miejscowość: Racibórz-Ostróg

Park Zamkowy zajmuje pow. 13,87 ha . Jest obiektem prawnie chronionym, wpisanym do rejestru zabytków wchodzących w skład zespołu zamkowego, który obejmuje: zamek z XIII/XIV w., kaplicę z 1290 r., budynek bramny z XIII i XIV w., oraz pozostałości murów obronnych od strony zachodniej.

Z parkiem sąsiadują również inne obiekty zabytkowe w tym :

  1. Spacer w parkuBudynek dawnych koszar wojskowych z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku, w stylu neogotyckim (przy pn. granicy parku - ok. 890 m od budynku bramnego gł. aleją, ok. 450 m - wzdłuż ul. Zamkowej, Brzozowej.)
  2. Zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, w skład którego wchodzi: kościół, mur z bramami i stacjami Drogi Krzyżowej, dwie kaplice przy kościele, kaplica cmentarna murowana, kaplica cmentarna drewniana.
  3. Budynek dawnej przystani żeglarskiej z końca XIX wieku (teren parku, ok. 200 m od budynku bramnego gł. aleją parku).

W parku na rowerzeW 1958r. na terenie parku odsłonięto obelisk poświęcony Powstańcom Śląskim (ok. 740 m od budynku bramnego gł. aleją). Starodrzew parku (drzewa posadzone po 1858 r. - po pożarze zamku) reprezentują: główna aleja parkowa z dębu czerwonego, uzupełniona nasadzeniami gat. dąb szypułkowy, kasztanowiec biały oraz 1 szt. jesionu wyniosłego, nasadzenia związane z powstaniem koszar dragonów w końcu XIX w. - aleja z gat. lipa drobnolistna przy stajni, obsadzenia kulochwytu strzelnicy, z których zachowały się drzewa gat. klon jawor, robinia biała i grab zwyczajny. Do najstarszych drzew w parku można także zaliczyć pozostałości alei: topolowej, kasztanowej i wierzbowej bezpośrednio na brzegiem Odry. Jedno z drzew rosnących na terenie parku, w rejonie skrzyżowania ulicy Zamkowej i Armii Krajowej, gat. dąb błotny, stanowi pomnik przyrody.

W rejonie parku zlokalizowany jest gminny kompleks sportowo - rekreacyjny Ośrodka Sportu i Rekreacji, w skład którego wchodzi: Aquapark H2Ostróg, stadion piłkarski z bieżnią dla lekkoatletów, lodowisko, korty tenisowe, kręgielnia, mini golf, boisko do siatkówki plażowej, boisko do mini koszykówki (streetball), skate park (ok. 200 m od budynku bramnego wzdłuż ul. Zamkowej).

do góry