Intronizacja Króla Kurkowego

miesiąc: czerwiecIntronizacja Króla Kurkowego

Do najbardziej znanych i dawnych obyczajów kultywowanych w Raciborzu do dziś, należy wybór i intronizacja króla kurkowego.
To wyjątkowe widowisko historyczne na które przybywają bracia kurkowi obejmuje m.in. apel, strzelanie do tarczy honorowej i królewskiej, turniej strzelecki, malowniczy pochód braci ubranych w historyczne stroje oraz intronizację króla kurkowego w Muzeum w Raciborzu. Raz w roku można poczuć średniowiecznego ducha miasta, którego wówczas tworzyli mieszczanie, którzy ćwiczyli strzelanie w celu obrony miasta. Z czasem te grupy zaczęto nazywać bractwami strzeleckimi lub bractwami kurkowymi.

 

Jesteśmy dumni, że Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w tak wyjątkowy sposób dopełnia kolorytu kulturalnego miasta.

do góry