Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności

  • Miejscowość: Racibórz, Nowe Zagrody, ul. Ocicka 52
  • tel.: +48 798 386 894
  • www.sowa-raciborz.pl 

SOWA czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności to pilotażowo realizowany przez Muzeum w Raciborzu projekt, którego głównym celem jest zwiększenie zainteresowania nauką, rozwijanie poczucia sprawczości i rozbudzenie kreatywności.

SOWA Racibórz

SOWA promuje ideę uczenia się od lat praktykowaną w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, opartą na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu - eksperymentowaniu. Metoda ta umożliwia poszerzenie wiedzy, a także wspiera rozwój kompetencji przyszłości, inspiruje, skłania do współpracy.

SOWA zlokalizowana jest w specjalnie na ten cel zaadaptowanych salach Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu przy ul. Ocickiej 52.

W salach tych ulokowana jest wystawa złożona z kilkunastu angażujących eksponatów, wykonanych przez Centrum Nauki Kopernik, ukazujących doświadczalny charakter nauki, dających możliwość samodzielnego eksperymentowania.

Powstała również Majsternia czyli przestrzeń swobodnego tworzenia, w której odwiedzający otrzymają zestawy do wykonania bez szczegółowej instrukcji.

Majsternia to przestrzeń warsztatowa, w której nie ma gotowych rozwiązań. Zwiedzający wybiera z menu zestaw składający się z zadania do wykonania i pudełka zawierającego potrzebne materiały. Nie otrzyma instrukcji - z wyzwaniem zmierzy się samodzielnie.

Myślą przewodnią Majsterni jest „Myślisz lepiej, niż myślisz”. Koncentrujemy się tu na drodze, na sposobie dojścia do rozwiązania, a nie na wyniku naszych działań. Nie chcemy przekazywać konkretnej wiedzy ani umiejętności. Chcemy natomiast, aby zwiedzający poznali lub przypomnieli sobie pewną ścieżkę działania pozwalającą samodzielnie poznawać otoczenie i radzić sobie z rozwiązywaniem problemów.

Majsternia to także miejsce gdzie odbywać się będą różnorodne zajęcia dedykowane zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym, m.in: logiczne, konstruktorskie, przyrodnicze.

W SOWIE stwarzamy warunki do tak rozumianego uczenia się, m.in. poprzez:

  • odkrywanie zjawisk i praw rządzących światem w toku interakcji z eksponatami (Wystawy),
  • rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych i logicznych (Majsternia),
  • uczestnictwo w różnych warsztatach i zajęciach opartych na sprawdzonych rozwiązaniach edukacyjnych.

    Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności SOWA

do góry