Zbiornik Racibórz Dolny

  • Miejscowość: Racibórz, Nieboczowy, Ligota Tworkowska Zbiornik Racibóz Dolny

O budowie dużego zbiornika przeciwpowodziowego w górnym biegu Odry myślano już od ponad stu lat. Pierwsze konkretne plany takiego zbiornika, znajdującego się pomiędzy Raciborzem a Bohuminem powstały w latach 60 i 70 XX wieku. Ale dopiero powódź tysiąclecia z 1997 r. zdeterminowała władze by plany wcielić szybko w życie. Pierwszym etapem ochrony przeciwpowodziowej był polder Buków zrealizowany w 2001 r. Budowa właściwego zbiornika została zrealizowana w latach 2013-2020. Podczas jego budowy zlikwidowano dwie wsie Nieboczowy i Ligotę Tworkowską, a ich mieszkańcom zbudowano nowe miejsce do życia w pobliżu Syryni. Celem zbiornika jest ochrona przed powodzią ludności mieszkającej w pobliżu rzeki od Raciborza do Wrocławia (około 1,3 miliona osób). Obecnie może on pomieścić 185 milionów metrów sześciennych wody, docelowo, po zakończeniu eksploatacji złóż kopalin na terenie zbiornika, liczba ta osiągnie 320 milionów.

Zbiornik zajmuje powierzchnię 2626 ha i rozciąga się od mostu drogowego w Krzyżanowicach po rozgałęzienie rzeki na Odrę i Kanał Ulga pod Raciborzem.

do góry